VIPPS

Home / VIPPS

 

Det snør ikke skispor, vi er glade for alle bidrag

For å kunne opprettholde servicenivået for løypekjøringa kommer friville bidrag fra brukerne godt med. Beløpene som kommer inn på denne VIPPS-kontoen forvaltes av Turløyper Vestskauen. Pengene vi får inn, føres uavkortet tilbake til skiløypene.

Styret i Turløyper Vestskauen gjørt hvert år en prioritering av hvordan midlene skal brukes. Føringene er at det skal være innenfor løypelagets virksomhetsområde og ikke falle inn under det arbeidet som  Tømrermster Skjørdal utfører med løypekjøringa.

Eksempler på bruk av VIPPS-midlene er delfinansiering av store prosjekter, som vi gjorde sommeren 2000.  Det kan være mindre tiltak som skilting, drenering av bløte områder, bygge bruer over bekker og elver,  anlegge bålplasser, drifte denne nettsiden eller utføre kanthogst.

Vi har også et kontunummer for de som foretrekker det: 1503 22 68231