Løypekjøring

Home / Løypekjøring
De som kjører løypene

Løypekjøringa på Vestskauen utføres av Tømrermester Skjørdal AS. De kjører løypene på oppdrag fra Holmestrand Kommune. Firmaet har hatt ansvaret for løypekjøringa på Vestskauen siden 2013. Løypekjøringsavtalen ble fornyet for tre  våren 2020. Avtalen utløper etter sesongen 22/23.

Oppdraget er ikke begrenset til selve løypekjøringa. I forbindelse med kraftig snøfall må ofteløypene ryddes for toppbrekk og trær som velter. Om sommeren skal kanter ryddes, bløte områder dreneres og dem må plukkes søppel(!).

Det er tre løypekjørere som bytter på jobben. Det er Ole Kristian Skjørdal (eier), Harald Bonden og Stian Trømborg. Alle tre er skiløpere og samtidig lidenskaplig opptatt av høy kvalitet på løypene. Det er temperaturen og nedbøren som styrer når de kjører, ikke kalender og klokka.

Utstyr som brukes er en løypemaskin av typen Pistenbully h100, en ATV med valse og snøscooter.