Turløyper Vestskauen

Home / Turløyper Vestskauen
Tilretteleggere

Vi jobber for å fremme bruk av turløypenettet på Vestskauen i Sande. Vi samarbeider med de som preparerer løypenettet om å gi allmennheten best mulig tilbud. Våre målgrupper er alle som bruker løypenettet; turgåere, familier, treningsglade og aktive skiløpere.

Daglige oppdatering om føreforhold og preppestatus gjøres hovedsaklig i sosiale medier.  Følg oss derfor gjerne på Facebook og Instagram.

En stor del av vår aktivitet er knyttet til prosjekter og tiltak i og rundt løypenettet. Vi avdekker behov, samler ideer, prioriterer, skaffer finansiering og gjennomfører. For å få til dette er vi avhening av samarbeid med gruneiere, kommunen, partnere og brukerne selv.

Inntektene våre kommer fra partere i lokalt næringsliv, veldedige stiftelser og brukerne selv via Grasrotandelen og VIPPS

Styret i Turløyper Vestskauen består for tiden av
– Morten Gjessing, leder
– Anne Kari Heen, kasserer
– Johan-Peter Schwartz, styremedlem
– Stian Trømborg, styremedlem

 

Er du interessert i å bli med enten i styret eller som frivillig, ta kontakt med oss. Du kan bruke kontaktskjemaet eller som DM på Facebook.

 

 

Vedtekter for «Turløyper Vestskauen», org nummer 997 107 306
1 Formål
Turløyper Vestskauen har som formål gjennom frivillig arbeid å tilrettelegge for uorganisert fysisk aktivitet i friluftsliv
gjennom hele året.

 

2 Styre og årsmøte
Styret i Turløyper Vestskauen skal ha minimum tre medlemmer; leder, nestleder og kasserer. Styrets medlemmer velges
ved årlig årsmøte som skal være avholdt innen 1. april. Betalende medlemmer er stemmeberettigede ved årsmøte med
1 stemme pr medlem.

 

3 Vedtektsendringer
Endringer i vedtektene kan kun gjøres på årsmøtet, og kun med 2/3 flertall

 

4 Grunnkapital
Turløyper Vestskauen skal skaffe sin kapital gjennom medlemskontingent, tilskudd, sponsorinntekter og frivillig innbetaling.

 

5 Medlemskap
Turløyper Vestskauen er en åpen medlemskapsbasert organisasjon. Medlemskontingent fastsettes ved årsmøte, og kan
kun endres ved vedtak i årsmøtet

 

6 Oppløsning
Løypelaget kan kun oppløses ved årsmøtevedtak og minimum 2/3 flertall