Løypeprosjekt 2020

Home / Løypeprosjekt 2020
Bakgrunn for prosjektet

Løypa mellom parkeringa ved Montebello og opp til Steinmyr ble bygget for over 30 år siden. Den ble bygget etter datidens behov som traktorvei om sommeren og skiløype om vinteren.

Vinteren 19/20 var av den heller dårlige slaget for oss som liker å gå på ski. Som bildene til høyre viser, var vi plaget av bløte områder og trær som skjermer for å maksimalt med snø inn i løypa. Skiløperne måtte ofte gå til fots hele eller deler av denne strekningen den vinteren.

Vi fikk det for oss at vi måtte gjøre noe med den løypa. Først oppfordret vi alle skiløperne til å komme med bidrag via vippskontoen vår. Planen var å bruke alt som kom inn via VIPPS til oppgradering av disse 1250 meterne. Så ble vi kontaktet av en lokal entusiast som ønsket å bidra med et større beløp for å få prosjektet igang. På seinvinteren fikk vi også tilslag på søknaden vår hos Sparebankstiftelsen DNB. Da skjønte vi at vi hadde muligheten til et skikkelig prosjekt.

Prosjektgjennomføring

Vi tok tidlig i prosessen kontakt med grunneierne som er Holmestrand Kommune og Selvik Bruk AS. Grunneierne var positive til tiltaket. De så flere synergier og vi ble raskt enige om rammene for utforming av løypa og den praktiske gjennomføringen. Vi engasjerte J Skjørdal Anlegg Transport til anleggsdelen og Holmestrand Fjellsprenging til å sprenge der det var behov for dette. Videre fikk vi god hjelp av Kjeldaas AS som lånte oss en dumper i en måned, samt en 2ot graver med sjåfør til «dugdnadspris».

Når sprengningsriggen ført var i gang fikk vi raskt en forståelse av at vi måtte gjøre grundig arbeid med en gang – det vil bli lenge til neste gang vi har en slik mulighet. En dag med sprengning ble til fem dager pluss to uker med pigging av sprengstein på størrelse med campingvogner…  Siden budsjettet allerede var disponert, måtte inntektene økes mens prosjektet pågikk. Vi tok kontakt med aktører vi kjenner i det lokale næringslivet i Sande og Holmestrand. Vi fikk veldig god respons og etter noen får uker var budsjettet økt med 200 000kr.

Løypa ble bygget i 6 meter bredde med bærelag av sprengstein og topplag bestående av stedlige finmasser. Vi fant også rom for å utvide og bytte dekke på de to bruene.

Bidragsytere
55%
Sparebankstiftelsen DNB: kr441 000,-
25%
Lokalt næringsliv: kr200 000,-
20%
Brukerne av skiløypene: kr159 000,-
100%
Samlet prosjektbudsjett; kr800 000,-