Vedtekter

Home / Vedtekter

Vedtekter for Turløyper Vestskauen, org nummer 997 107 306

1 Formål

Turløyper Vestskauen har som formål gjennom frivillig arbeid å tilrettelegge for uorganisert fysisk aktivitet i friluftsliv gjennom hele året.

2 Styre og årsmøte

Styret i Turløyper Vestskauen skal ha minimum tre medlemmer; leder, nestleder og kasserer. Styrets medlemmer velges ved årlig årsmøte som skal være avholdt innen 1. april. Betalende medlemmer er stemmeberettigede ved årsmøte med 1 stemme pr medlem.

3 Vedtektsendringer

Endringer i vedtektene kan kun gjøres på årsmøtet, og kun med 2/3 flertall

4 Grunnkapital

Turløyper Vestskauen skal skaffe sin kapital gjennom medlemskontingent, tilskudd, sponsorinntekter og frivillig innbetaling.

5 Medlemskap

Turløyper Vestskauen er en åpen medlemskapsbasert organisasjon. Medlemskontingent fastsettes ved årsmøte, og kan kun endres ved vedtak i årsmøtet

6 Oppløsning

Løypelaget kan kun oppløses ved årsmøtevedtak og minimum 2/3 flertall

 

1 Formål

Turløyper Vestskauen…..

2 Styre og årsmøte

Turløyper Vestskauen…..